Wprowadzenie

Historia

Galeria

Powitanie!

Drogi Przyjacielu! W Wielki Czwartek, 12 kwietnia 2012 r., w dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, Arcybiskup Egerski Csaba Ternyák w jerozolimskim Wieczerniku podpisał Dekret erygujący Seminarium Redemptoris Mater w Egerze. 4 lipca 2012 r. zostałem mianowany rektorem Seminarium. Po kilku dniach rozpoczęliśmy remont budynku. We wrześniu życie i naukę w naszym Seminarium podjęło 12 młodych mężczyzn ze wspólnot neokatechumenalnych: 5 Węgrów, 2 Włochów, 2 Brazylijczyków, Nikaraguańczyk, Filipińczyk i Polak. Celem istnienia międzynarodowych seminariów Redemptoris Mater jest przygotowanie kapłanów misjonarzy do dzieła Nowej Ewangelizacji w dowolnej części świata. Międzynarodowa wspólnota jest pierwszym środowiskiem, gdzie dzięki Duchowi Świętemu doświadczamy, że Bóg czyni nas obywatelami nie tyle ziemskiej Ojczyzny ile samego Nieba. Dzięki Bogu i hojności wielu osób zakończyliśmy remont. Teraz trzeba powoli wyposażać Seminarium w niezbędne pomoce, a także zapewnić utrzymanie seminarzystom. Prosimy o pomoc w tym dziele, obiecując naszą modlitwę.
Numer Konta w euro:
HU45 1070 0282 6763 1272 5000 0005
SWIFT: CIBHHUHB

Lub numer konta polskiego na nazwisko rektpra do ewentualnych wpłat w złotówkach
Michał Muszyński
55 2490 0005 0000 4000 8768 5499 Alior Bank

Wdzięczny za wszelką pomoc
Ks. Michał Muszynski
+36 306 113 175;
e-mail: mbmuszynski@gmail.com magyar
 polaco
 italiano
 espanol
 english
 deutsch